Geachte,

We plannen de oprichting, samen met hen die zich bij ons willen aansluiten, van de vzw Kring van Optimistan die mensen zal samenbrengen die besloten hebben om heel concreet mee te werken aan de opstand van het geweten en om hun burgerlijke zeggenschap met de daarbij horende verantwoordelijkheid te herwinnen, mannen en vrouwen die besloten hebben om te geloven in de metamorfose van de mentaliteiten en in het ontstaan van een betere wereld. Onze vereniging wordt de Kring van de Verlichting waar men het Optimisme in beweging zal zetten, de plaats van kruisbestuiving van constructieve dialogen en burgerinitiatieven, intelligentia naar hart en bezieling, van alle culturen, talen, huidskleur en gedachtegoed.

De Kring van Optimistan wordt gevestigd in een mooie locatie in Bosvoorde. Men zal er ideeën uitwisselen en in alle positiviteit mensen ontmoeten die iets concreets willen realiseren voor een betere wereld. Men zal er salons aantreffen waar men op om ‘t even welk uur van de dag een grote discussie kan voeren.

De Kring van Optimistan wordt de ambassade van de metaforische Staat Optimistan, de Staat van het Bewustzijn (3), het hoofdkwartier van de « Culturele Metamorfose » (4) en van het vertrouwen in de toekomst, dat vertrouwen waardoor het verlangen naar ondernemen met genot wordt opgewekt teneinde morgen een wereld te bieden die mooier, rechtvaardiger en meer human is dan vandaag.

Onze vereniging wordt een inspiratiebron voor al wie zich de ethische urgentie realiseert van het publieke en private reilen en zeilen, een plek van ontwikkeling van collectieve intelligentie van de ondernemingen, die niet meer als enig doel vooropstellen om de beste van de wereld te zijn, maar die ook zelf beter voor deze wereld willen worden.(5)

De Kring van Optimistan wordt een plek voor filosofische reflectie en van burgeracties, gestoeld op de gedachte dat we allemaal individueel verantwoordelijk zijn voor de toestand van de maatschappij en van de planeet.

De Kring van Optimistan zal op actieve wijze de internationale vereniging  « Optimisten zonder Grenzen » steunen, evenals de verenigingen die hiervan afhangen en heel in het bijzonder de «Optimistenbond van het Koninkrijk Belgie ».

Ik zou willen dat we het geld konden afschaffen, maar om het te vervangen zal de mensheid een kwantumsprong naar de Liefde moeten verwezenlijken en dat zal waarschijnlijk nog wat tijd vergen. In afwachting en met tegenzin zal de Kring van Optimistan een bijdrage moeten vragen. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 1000 euro. De leden die nu aansluiten krijgen een vrijstelling van het intrederecht ten bedrage van 900 euro.

Het lidgeld wordt tot één derde van het gewoon lidgeld herleid voor de partner van een lid, voor de leden tot 33 jaar en voor de buitenlandse leden die daadwerkelijk in het buitenland wonen. Overigens wordt een korting van 10% van het lidgeld toegestaan aan de leden die zich er toe zouden verbinden zich uitsluitend te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Kring te begeven.

Het aantal leden zal gelimiteerd worden in functie van de capaciteit van de beschikbare ruimte en men zal rekening houden met de datum van ontvangst van de storting van het lidgeld.

Het is zeker een ambitieus avontuur ! Het wordt een mooi avontuur ! U zal gelukkig zijn dat u er van in het heel begin bij waart!

Luc Simonet.

      1. Pierre Rabhi
      1. Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen.
      1. Pierre Teilhard de Chardin zei dat naarmate de wereld ingewikkelder wordt het nodig zal zijn om het geweten en het bewustzijn te verheffen.
      1. Edgar Morin ‘Eloge de la métamorphose, cinq principes d’espérance »
      1. Guibert del Marmol