Aansluiten

[gform form=”https://docs.google.com/a/delire.be/spreadsheet/viewform?formkey=dE9adVdNUXFPRmZmTG9wem1WUDNVbUE6MA&hl=nl” legal=”off” br=”off” confirm=”http://circle.optimistan.org/nl/confirmation-de-votre-adhesion/”]

 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 1.000,00 €.

Het wordt tot één derde van het gewoon lidgeld herleid voor de levenspartner van een lid, voor de leden tot 33 jaar en voor de leden die daadwerkelijk in het buitenland wonen.

Het lid dat zich ertoe verbindt zich alleen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Kring van Optimistan te begeven krijgt een korting van 10% op het lidgeld.

Hierbij verklaar ik me bij de vzw Kring van Optimistan te willen aansluiten en een voorschot van 750,00 € (of één derde van dit bedrag voor bovenvermelde leden) op mijn eerste lidgeld te vereffenen op de bankrekening 363-0990346-16. (IBAN : BE72 3630 9903 4616 – BIC : BBRUBEBB)